Preview Mode Links will not work in preview mode

Gott prat

Podcasten med gott prat om kommunikation, utveckling och meningen med livet.

Gott prat, där intressanta personer får prata till punkt.

Av Maria Gustavsson med gäster.

Feb 24, 2014

Välkommen till ett gott prat om bilder och bekräftelse i sociala medier med gästen Beata Jungselius och programledare Maria Gustavsson.

---  

Beata Jungselius beskriver sig som en nyfiken och bekräftelsesökande enstöring.

I programmet pratar vi om hur vi använder sociala medier genom mobilen i...