Preview Mode Links will not work in preview mode

Gott prat

Podcasten med gott prat om kommunikation, utveckling och meningen med livet.

Gott prat, där intressanta personer får prata till punkt.

Av Maria Gustavsson med gäster.

May 14, 2017

Tjugonde avsnittet av podcasten Gott prat där Maria Gustafsson pratar med gästen Sofie Sandell.  

Läs mer på gottprat.se


May 8, 2017

Nittonde avsnittet av podcasten Gott prat där Maria Gustafsson pratar med gästen Lotta Kristensson.  

Läs mer på gottprat.se


Apr 30, 2017

Artonde avsnittet av podcasten Gott prat där Maria Gustafsson pratar med gästen Anna Forsberg.  

Läs mer på gottprat.se


Apr 20, 2017

Sjuttonde avsnittet av podcasten Gott prat där Maria Gustafsson pratar med gästen Marie Bergwall.  

Läs mer på gottprat.se


Nov 17, 2016

Sextonde avsnittet av podcasten Gott prat där Maria Gustafsson pratar med gästen Ann-Sofie Lekander.  

Läs mer på gottprat.se